HomeAlgemeenWanneer heb ik een deurwaarder nodig?

Wanneer heb ik een deurwaarder nodig?

In het bedrijfsleven komt het helaas regelmatig voor dat de betalingstermijn van je factuur overschreden wordt. Altijd vervelend, want met de cash die hieruit vrijkomt kan je veel zaken doen om je bedrijf beter te maken. Uiteraard doe je veel dingen om de betaling uiteindelijk binnen te krijgen, maar in sommige gevallen ontkom je er niet aan om een deurwaarder in te schakelen. Een deurwaarder is bevoegd om bepaalde juridische middelen in te zetten om een vordering te innen. Denk daarbij aan beslagleggen of een vonnis tekenen. Allemaal middelen om via de juridische weg je klant te dwingen om uiteindelijk tot betaling over te gaan of grip te krijgen op vermogensbestanddelen van je klant.

Welke stappen zet ik alvorens ik een deurwaarder inschakel

Uiteraard is het niet zo dat bij het overschrijden van de betalingstermijn van de oorspronkelijk factuur direct een deurwaarder ingeschakeld kan worden. Dit zou ook niet verstandig zijn. Een deurwaarder gebruikt nu eenmaal niet de meest klantvriendelijke middelen om je klant te doen betalen. Je relatie met deze klant komt dan veel te vroeg onder druk te staan. Je begint allereerst met het versturen van de 1e herinnering. Een gebruikelijke termijn is om deze binnen vijf dagen na het overschrijden van de betalingstermijn te versturen naar je klant en hierin een betalingstermijn te hanteren van zeven dagen. Hierna is het een optie om telefonisch contact op te nemen met je klant. Dit is vaak effectief omdat helderder wordt waarom je klant te laat betaald. Op basis van deze informatie kan je opnieuw betalingsafspraken maken met je klant. In geval van liquiditeitsproblemen kan je je klant bijvoorbeeld in etappes laten betalen. Je klant blij en jij bent zekerder dat het uiteindelijke bedrag binnenkomt. Als betaling uiteindelijk uitblijft dan draag je de vordering uiteindelijk over aan een incassobureau en zal op redelijk korte termijn de deurwaarder om de hoek komen kijken.

Wat gaat de deurwaarder doen?

Als je vordering is opgepakt door het incassobureau dan zullen deze in eerste instantie via minnelijke incasso proberen de vordering te innen. Ze gaan dan zonder juridische middelen via schriftelijk contact en telefonisch contact proberen je klant te doen bewegen te betalen. Het feit dat een incassobureau dit doet maakt dat er bij je klant toch wat meer dwang is om te betalen. Na de minnelijke incassoprocedure volgt de juridische procedure. Via een vonnis kan er een uitspraak komen. Dit kan bijvoorbeeld beslagleggen zijn. Als dit het geval is dan gaat de deurwaarder deze uitspraak uitvoeren met het vonnis in de hand. Een deurwaarder is de enige die hiertoe bevoegd is.

Populaire blogs

Mijn favorieten